Welkom in ons BOS

"Door de bomen het bos zien getuigt van overzicht.
In één boom een bos zien getuigt van visie."

Het BeleidsOntwikkelSysteem van het onderwijs van PIT.

In deze omgeving treft u de uitgangspunten en de planning aan van het onderwijsbeleid van PIT en onze kindcentra. Een richtinggever en houvast aan beleid om onze organisatie op koers te zetten en - minstens zo belangrijk - te houden.

 

 

Op inzichtelijke wijze krijgt u een beeld van wat ons beweegt, waar wij rekening mee houden en hoe wij daar vorm en inhoud aan geven.

Wilt u weten wat onze kindcentra op onderwijsgebied inmiddels bereikt hebben en hoe zij functioneren, dan bevelen wij van harte de informatiegidsen aan.

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht bij de directeur onderwijs en de manager kinderopvang van uw kindcentrum of bij een van de leden van het managementteam van PIT kinderopvang & onderwijs.